Изложби Офисно оборудване

В съответствие с Условията на ползването ALLBIZ не носи отговорност за изменение на условията на провеждане на мероприятие. За уточняване на информацията за мероприятието, моля, обръщайте се към организаторите.
COPI'S
bg България, София
08-10 Окт 2017