Изложби Предмети на изкуството

В съответствие с Условията на ползването ALLBIZ не носи отговорност за изменение на условията на провеждане на мероприятие. За уточняване на информацията за мероприятието, моля, обръщайте се към организаторите.
BULCOLLECTO
bg България, Пловдив
25-27 Окт 2017