Изложби Сервизно оборудване

В съответствие с Условията на ползването ALLBIZ не носи отговорност за изменение на условията на провеждане на мероприятие. За уточняване на информацията за мероприятието, моля, обръщайте се към организаторите.
HORECA PLOVDIV
bg България, Пловдив
03-06 Апр 2018